clock
tour
admin
Önkormányzat

A lakHAtás éRDekében- Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon

 TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00002,

Támogató Szervezet:
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

 Közreműködő szervezet:
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága

Kedvezményezett:
Mórahalom Városi Önkormányzat

Projekt elszámolható összköltsége: 133.978.765 Ft
A támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás: 133.978.765 Ft
A projekt időbeli ütemezése: 2017. 11. 01. – 2019. 06. 30.

Projekt leírása:
Mórahalom városa az elmúlt időszakban a tudatos városfejlesztő politika hatására folyamatos fejlődésnek indult.
A jelentős fejlesztések hatására a városközpont, az ipari park, a különböző szolgáltatások funkciói jelentős mértékben bővültek, munkahelyek létesültek.

A város rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával, amely részletesen bemutatja a település demográfiai összetételét, valamint az egyes városfejlesztési akcióterületeket, melyeknek fejlesztései a következő időszak fókuszában állnak.

A korábbiakban a célzott területeket átfogó koncentráltságból adódóan nem minden városrész részesült azonos arányban a fejlesztésekből, így egyes városrészek lemaradtak és szegregációval veszélyeztetettek.
A KSH 2011-es népszámlálási adatait figyelembe véve felismerhető, hogy ezen leszakadó városrészen célzott beavatkozás szükséges, mert a KSH 2011-es adatok alapján szegregációval veszélyeztetett terület alakult ki Mórahalom területén.

Erre tekintettel, az Integrált Településfejlesztési Stratégiában külön akcióterület került kijelölésre a szociális város-rehabilitációs fejlesztések végrehajtására.
A szociális város-rehabilitációs akcióterület a szegregációval veszélyeztetett terület teljes területét tartalmazza, és lehatárolása a következő:
Dankó utca, Petőfi Sándor utca, Fürj dűlő, Balassi Bálint utca, Bercsényi utca, Dobó István utca, Kossuth park (465), Nyár utca.
Mórahalom Városi Önkormányzat a projektet konzorciumi partnerségben valósítja meg a Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft-vel.

A projekt célja, hogy az akcióterületen – azon belül különösen szegregációval veszélyeztetett területen – élők életkörülményei jelentősen javuljanak. A cél megvalósítása érdekében tervezett beavatkozásokkal a település jelentős fejlesztéseket hajt végre a helyi társadalmi kohézió erősítése érdekében. Ezek alapján az akcióterület átfogó és specifikus céljait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

Átfogó cél: A telepszerű körülmények között élő lakosok életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek szociális készségének javítása foglalkoztathatóságuk fejlesztésére irányuló tevékenységekkel. Integrált, szociális jellegű rehabilitáció a település lakófunkciójának erősítésével, környezeti állapotának, közösségi funkciójának és közbiztonságának javításával.

Specifikus célok: Akcióterületen kívüli beavatkozási helyszínen szociális bérlakásként funkcionáló lakások kialakítása. Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosok foglalkoztathatóságának javítása közösségi kert kialakításával. Az akcióterület közbiztonsági funkciójának javítása polgárőrségi mobil konténer létrehozásával és a települési térfigyelő kamerarendszer akcióterületi fejlesztésével. Az akcióterület szegregációval veszélyeztetett területén élő lakosainak az újonnan kialakított szociális bérlakásokba való költöztetése. A költöztetés előkészítő közösségi tevékenységekhez szükséges közösségi létesítmény biztosítása. Az akcióterület környezeti állapotának javítása.
A fejlesztéssel érintett Ingatlanok:
- Röszkei út 9. (1450 hrsz)
- Röszkei út 29. (1433 hrsz)
- Tömörkény utca 13/A (1410 hrsz)

Mórahalom Városi Önkormányzat a támogatói döntés kézhezvételét követően felülvizsgálta a projektmegvalósítás lehetőségeit, s a revízió során az építéshez kapcsolódó költségek vonatkozásában, a beavatkozási helyszíneken tervezett lakóházak átalakításának költségeit tekintve az alábbiakat állapította meg:

Az építőipart érintő piaci átrendeződéseknek köszönhetően a fejlesztés eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló lakások komfortosításához, felújításához kapcsolódó építőipari költségek és egységárak a pályázat benyújtásának időpontja, valamint a támogatási döntés között eltelt idő alatt megemelkedtek. Ismert, hogy a fellépő munkaerőhiány, a garantált bérminimumok megnövelték az építőipari anyagárakat, valamint a munkadíjakat. A pályázat elkészítése során figyelembe vett tervezői költségbecslések a megvalósítás időszakára aktualitását vesztették. Továbbá a 2016. december és 2017. február közötti időszak időjárási viszonyainak köszönhetően a fejlesztésre kijelölt ingatlanok állaga lényegesen romlott, szerkezetei meggyengültek, amelynek helyreállítása, a pillérek merevítése, valamint az alap megerősítése tovább növeli a projekt megvalósításának tervezett költségeit.

A támogatási kérelem benyújtásának időpontjától felmerült változásokat figyelembe véve, a bruttó 133.978.765,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt pályázat céljainak eléréséhez és tevékenységeinek teljes körű megvalósításához összesen bruttó 193.978.765,- Ft, azaz további bruttó 60.000.000,- Ft összegű pénzügyi forrás vált szükségessé, melynek vonatkozásában kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága részére.

A MÁK tájékoztatása szerint kérelmünk felterjesztésre került az Irányító Hatóság részére, azonban annak elbírálásához megkötött Támogatási Szerződés szükséges, így annak aláírása megtörtént, 2017. november 15-én hatályba lépett.

Fontos kiemelni, hogy jelen projekt megvalósítása párhuzamosan történik a TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00004 azonosítószámú, IntegrÁLOM - Komplex beavatkozások Mórahalmon című projekttel, mely a hátrányos helyzetű lakosság komplex programokkal történő felzárkóztatását célozza.

További információ kérhető:
Szűcs Anikó
06 62/281-022
(szucsaniko@morahalom.hu)


VISSZA NYOMTATÁS

Legfrissebb híreink:

Rendészeti felhívás

(2019.04.17. 10:15)

 Mórahalom belterületén budapesti vállalkozók a rezsicsökkentés jegyében szerződéseket íratnak alá nyílászárók utólagos szigetelése munkavégzés tárgyában.
Bővebben... ››

Álláshirdetés - épületgondnok

(2019.04.16. 10:54)

 Móra-Tourist Nonprofit Kft. pályázatot hirdet általános karbantartó, épületgondnok  munkakör betöltésére
Bővebben... ››

Gyorsan eldöntötte a rangadót a Mórahalom

(2019.04.15. 10:23)

2 perc alatt 2 gólt lőtt a Mórahalom Apátfalván, ezzel könnyedén nyerte a feljutás miatt fontos mérkőzést.
Bővebben... ››

További hírek ››