clock
tour
admin
Önkormányzat

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program

Kedvezményezett: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

„Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt beruházásban tíz település vett részt: Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék települések, melyek a projekt lefolytatásának idejére önkormányzati társulást hoztak létre (Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás).

Támogatási szerződés kötés: 2012.február 17.
Kivitelezővel szerződés kötés: 2013.október 25.
Műszaki átadás-átvétel zárása: 2017. június
Projekt zárás/fenntartási időszak indulása: 2018.november 12.

A projekt keretében Ásotthalom, Mórahalom, Ruzsa településeken a vízmű kezelő épület felújítására, bővítésére került sor. Új vízmű kezelő épület épült 7 településen (Domaszék, Forráskút, Pusztamérges, Üllés, Öttömös, Ruzsa, Zákányszék).
A térségben a nyersvíz kitermelő kutak közül 12 db felújítása történt meg, valamit 11 db vízkitermelő kút létesült melléfúrásos technológiával a biztonságos víznyerés érdekében. Mórahalmon 2 db új víztermelő kút létesült 260m talpmélységgel, valamint a meglévő és a termelésben továbbra is résztvevő kutak kútfejgépészete is felújításra került.
A beruházással érintett települések önálló vízszolgáltatási egységek, így minden településre kiépítésre került az új nyersvíz kezelési technológia. A nyersvíz vas-, mangán, ammónium- és arzéntartalmát az új víztisztítási technológia csökkenti le az előírásoknak megfelelő és biztonságosan fogyasztható szintre a 10 településen.
A víztisztítási technológia korszerű távfelügyeleti rendszere segítségével távolról is felügyelhető, a szükséges technológiai paramétereket és hibajeleket a vízmű munkatársai a diszpécserközpontban is ellenőrizni tudják.
A megvalósítás során a beruházásban résztvevő településeken sor került a vízellátó hálózat bővítésére és a meglévő vezetékek részleges rekonstrukciójára is. Mórahalmon a vízellátó hálózatfejlesztése során az eddig ellátatlan Kiskertek és külterületi (II-VII. kerület) település részekre kiépült a vízellátó gerinc vezeték 26,9 km hosszúságban. A beruházásból Mórahalmon 392 db új vízbekötés épült meg.
Az ivóvízhálózat rekonstrukció során a települések egyes belterületi részein a meglévő ivóvíz gerincvezeték, és az elavult anyagú csövek esetében az érintett ingatlanok teljes ivóvízbekötésének kicserélése történt meg. A vízgerinc vezetékek rekonstrukciója részben a meglévő vezetékek helyett új építésével és ezzel együtt szerelvény cserékkel, részben ágvezetékek körvezetékesítésével történt meg. Mórahalom belterületén 5,3 km hosszúságban történt vezetékrekonstrukció 259 db lakossági vízbekötés cserével.

A beruházásban létrehozott viziközművekre a Csongrád Megyei Katasztrófavédelem Vízügyi Hatósági Osztálya megadta a vízjogi üzemelési engedélyt. A viziközműveket az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésre átvette.

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program beruházás két finanszírozási szakaszban valósult meg. Az első finanszírozási szakasz KEOP és önerő támogatásból, a második finanszírozási szakasz KEHOP és önerő támogatásból valósult meg.

Projekt 1. szakasza (KEOP) pénzügyileg lezárult 2015. december 15-ével.
Projekt 2. szakasza (KEHOP) pénzügyileg lezárult 2018. november 12-ével.

A KEOP-KEHOP beruházás (1. és 2. szakasz) főbb pénzügyi adatai.


A projektberuházás költsége 99,9%-ban támogatott volt Európai Uniós (KEOP, KEHOP) és hazai központi költségvetési támogatásból.

A számviteli törvény szerint nem minden felmerült költség aktiválható, ezért Immateriális javak és Tárgyi eszközök között aktiválásra került 6.291.802.866Ft beruházási érték. A viziközmű vagyon átadásra került a tagönkormányzatok részére. Társulásnál felmerült 58.758.197Ft költség érték nem volt vagyonként aktiválható.
A projekt pénzügyi elszámolása a támogató felé megtörtént. 2018. november 13-án elindult a fenntartási időszak, amely 2023.november 12-ig tart.

 A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét elsősorban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 93/83/EK irányelv határozza meg. Az ivóvízminőségre vonatkozó követelmények új feladatokat róttak azon településekre, ahol az egészségre ártalmas vízminőségi komponensek a határérték felett fordulnak elő.

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagtelepüléseinek (Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék) mindegyike rendelkezik a komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben.

Javítandó komponensek településenként:
 
Település 47/2005. (III. 11.) 65/2009 (III.31.)
Ásotthalom As, Fe, NH4+ As, Fe, Mn, NH4+
Bordány As, Fe, NH4+ As, Fe, NH4+
Domaszék As, Fe, NH4+ As, Fe, Mn, NH4+
Forrsákút As, Fe, NH4+ As, Fe, Mn, NH4+
Mórahalom As, Fe, NH4+ As, Fe, Mn, NH4+
Öttömös As, Fe, NH4+ As, Fe, NH4+
Pusztamérges As, Fe, NH4+ As, Fe, NH4+
Ruzsa As, Fe, NH4+ As, Fe, NH4+
Üllés As, Fe, NH4+ As, Fe, Mn, NH4+
Zákányszék As, Fe, NH4+ As, Fe, NH4+


A megfelelő vízminőség biztosítása az alábbi két támogatási szakaszban valósul meg:


Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021


A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az ivóvízminőség problémakörének megoldására vette igénybe a KEOP 1.3.0 Ivóvízminőség-javítása konstrukció keretében elérhető támogatást. Az ivóvízminőség-javító konstrukció célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása.

A beruházás 1. szakaszának ismertetése:

Beruházás adatai:
Kedvezményezett: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A beruházás nettó összköltsége: 3 773 956 596,- Ft
Támogatás nettó összege: 3 183 728 239,- Ft (84,36049%)
BM Önerő Alap támogatás nettó összege: 590 228 357,- Ft
Projekt megvalósítás kezdete: 2012. 02. 17.
Projekt fizikai befejezése: 2015. 12. 15.

Műszaki megvalósítás:

A megvalósításra kerülő műszaki megoldás a települések saját vízbázisára alapozott úgynevezett önálló ivóvízellátó művek létesítése, amelyben a helyben, a kutakkal felszínre hozott rétegvizet, nyersvizet hozzuk előírásoknak megfelelő állapotba.
A projekt részét képező vízműveknél az eltávolítandó szennyező anyagok, a határérték feletti vízkémiai paraméterek esetenként eltérőek, így az eltávolításuk módja is eltérő lehet. A megfelelő ivóvízminőség biztosításához szükséges vízkezelési technológia minden település számára előirányzásra került.

A projekt 1. szakaszában megvalósult a létesítmények teljes körű megtervezése és megépítése, az építéshez, illetve létesítéshez szükséges engedélyek megszerzése.
Több vízműtelepen a meglévő mélyfúrású kutak melléfúrásos felújítása vált szükségessé, valamint meglévő kút helyett kiváltó kút fúrása is indokolt.
A vízműtelepeken új vízkezelési technológia épült, mely a gáztalanítást, vas-mangántalanítást, ammónium eltávolítást, és arzénmentesítést végzi el, ezzel biztosítva a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet szerinti ivóvízminőséget. A megépülő technológia kapcsán irányítástechnika, vezérlés is megvalósult. A technológiával összefüggésben szükség volt kezelőépületek felújítására, építésére, valamint műtárgyak felújítására és létesítésére. Az 1. szakasz során nyersvíz- és tisztavíz tározók felújítására és megépítésére is sor került.
Hálózatfejlesztés keretében a sűrűbben lakott külterületi településrészek elosztó hálózati fejlesztése, házi bekötések kiépítése, tűzcsapok/mosatócsapok létesítése valósult meg. Hálózatrekonstrukció során a mechanikus hálózattisztítást lehetővé tévő csomópontok kialakításához szükséges tolózárak beépítése, földbe elhelyezett tolózárak elhelyezése, nem megfelelő műszaki állapotú vezetékszakaszok kiváltása, cseréje a rajtuk lévő házi bekötésekkel, nem megfelelő műszaki állapotú házi bekötések cseréje valósult meg, melyet követően a teljes hálózat egyszeri mechanikai hálózat tisztítására is sor került.
A projekt 1. szakasza a megvalósult létesítmények próbaüzem kezdésével zárult 1 hónap időtartamban.


Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program 2. szakasza
KEHOP-2.1.4-15-2016-00001


A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az ivóvízminőség problémakörének megoldására vette igénybe a „KEHOP-2.1.4 -15 - Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek” című felhívás keretében elérhető támogatást. A felhívás célja a KEOP 1.3.0. Ivóvízminőség-javítása konstrukcióban elkezdett beruházások befejezése, melynek eredményeként biztosítottá válik a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása.

A beruházás 2. szakaszának ismertetése:


Beruházás adatai:

Kedvezményezett: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A beruházás nettó összköltsége: 1 035 350 900,- Ft
Támogatás nettó összege: 872 373 074,- Ft (84,36049%)
Egyéb (önerő) támogatás nettó összege: 161 728 416,- Ft
Nem támogatott nettó összköltség: 1 249 000,- Ft
Projekt megvalósítás kezdete:
Projekt tervezett fizikai befejezése: 2016. 09. 30.

Műszaki megvalósítás:
A megvalósításra kerülő műszaki megoldás a települések saját vízbázisára alapozott úgynevezett önálló ivóvízellátó művek létesítése, amelyben a helyben, a kutakkal felszínre hozott rétegvizet, nyersvizet hozzuk előírásoknak megfelelő állapotba.
A projekt részét képező vízműveknél az eltávolítandó szennyező anyagok, a határérték feletti vízkémiai paraméterek esetenként eltérőek, így az eltávolításuk módja is eltérő lehet. A megfelelő ivóvízminőség biztosításához szükséges vízkezelési technológia minden település számára előirányzásra került.

A projekt 1. szakaszában, 2015. szeptember 9-én a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály kiadott egy felhívást, mely szerint a projekttel érintett településeken a megvalósítani tervezett műszaki megoldások módosítását tartja szükségesnek annak érdekében, hogy az biztosítsa a külső szennyeződések kútba jutásának megakadályozását, az esetlegesen bejutott szennyező anyagok technológián belüli kezelését, a hálózatra jutó víz többféle biztonságos fertőtlenítését. E célból a távlati vízbázisként figyelembe vett kutak (termelő és tartalék) kútfejgépészeteit a szükséges szerelvények elhelyezésével ki kell cserélni, az aktívszenes töltetek esetében a hőkezeléssel történő helyi termikus fertőtlenítési eljárás teljes kiépítése szükséges, másrészt helyszíni klórdioxid előállító és adagoló berendezés telepítésével is kell az utóklórozást biztosítani.
Ezen Hatósági felhívás miatt a projektcél elérése két támogatási szakaszban valósulhat meg.

A projekt 2. szakasza során a GAC szűrőtöltetek termikus fertőtlenítését lehetővé tévő forró víz/vízgőz előállító berendezés (kazán) és csatlakozó szerelvényeinek leszállítása, beépítése szükséges. A termikus fertőtlenítés célja a mikrobiológia kockázatok csökkentése, minimalizálása (járulékos előnyként a szénszűrők üzemidejének kitolása is megvalósul), mely azzal érhető el, hogy a vízszűrési folyamatból kizárt szénszűrőt felfűtik 85 °C –ra, majd ezen a hőfokon tartják, és a visszahűtés után történik meg a szűrő mosatás.
A műszaki tartalom vízjogi létesítési engedély módosítást igényel, viszont ezen beavatkozások mértéke építési engedély módosítását nem igénylik.
Az alapszerződés szerinti próbaüzem csak a termikus fertőtlenítés megvalósítását követően, a sikeres együttes üzemeltetést követően zárható le.
Az utófertőtlenítést a Hatóság 2015. szeptember 9-én kelt felhívása szerint egy a helyszínen klórdioxid előállító és adagoló berendezés telepítésével is kell biztosítani. A hígított sósav és a hígított nátrium-klorit oldat egyesítésével 2 %-os klórdioxid oldatot hoznak létre, melyet közvetlenül a létrehozása után felhígítva a kezelendő vízbe vezetnek.
A Hatósági felhívás alapján a távlati vízbázisként számításba kerülő kutak (termelő és tartalék) kútfej és kútfej gépészetének cseréjére is sor kerül, vízbázis védelmi, valamint vízellátás biztonsági szempontok figyelembe vételével.
A Hatósági felhívás miatt szükséges feladatokon túl szükséges a kiváltott kutak eltömedékelése is, melyre a próbaüzem sikeres beindítása után kerülhet sor.
Az előző feladatok kiépítésének folyamatában az 1. szakaszban megépült létesítmények próbaüzeme zajlik, mely lezárására csak a termikus fertőtlenítés megvalósítását követően, a sikeres együttes üzemeltetést követően kerülhet sor. 


VISSZA NYOMTATÁS

Legfrissebb híreink:

Rendészeti felhívás

(2019.04.17. 10:15)

 Mórahalom belterületén budapesti vállalkozók a rezsicsökkentés jegyében szerződéseket íratnak alá nyílászárók utólagos szigetelése munkavégzés tárgyában.
Bővebben... ››

Álláshirdetés - épületgondnok

(2019.04.16. 10:54)

 Móra-Tourist Nonprofit Kft. pályázatot hirdet általános karbantartó, épületgondnok  munkakör betöltésére
Bővebben... ››

Gyorsan eldöntötte a rangadót a Mórahalom

(2019.04.15. 10:23)

2 perc alatt 2 gólt lőtt a Mórahalom Apátfalván, ezzel könnyedén nyerte a feljutás miatt fontos mérkőzést.
Bővebben... ››

További hírek ››